The Malta Council for Science and Technology (MCST) and the Center of Science and Industry (COSI) Launch Innovative Partnership to Support STEAM throughout Malta

The Malta Council for Science and Technology (MCST) and the Center of Science and Industry (COSI) Launch Innovative Partnership to Support STEAM throughout Malta.

During the Global Ecsite Conference, MCST and COSI signed an MOU called the Science Accords, which enable collaboration between COSI, Esplora Science Center, and MCST to engage, inspire, and transform lives and communities in STEAM throughout Malta

During the global Ecsite conference which brought together science leaders and museums from around the world, MCST and COSI have signed a memorandum of understanding, on Friday the 16th of June, to facilitate short and long-term partnership plans to engage, inspire, and transform the nation of Malta around Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics better known as the accronym (STEAM).

As part of the launch, COSI has provided its “COSI Science Immersion” program, which include fun hands-on physical and digital STEAM programming. MCST and COSI have distributed the Learning Lunchbox kits alongside free vouchers to Esplora Interactive Science Centre, among the local communities, and conducted science demonstrations to inspire the public.

Dr. Tonio Portughese, Chariman of MCST and Esplora said that, “We, here at the Malta Council for Science and Technology and at ESPLORA, warmly welcome this new collaboration with COSI, which is a direct and tangible outcome of the ECSITE Annual Conference organised here in Malta between the 15th and 17th of June, which was hosted by Esplora.” He continued by saying that, “We look forward to establishing a long-term and mutually beneficial relationship with the Center of Science and Industry, since MCST and Esplora are committed to keep expanding their portfolio of programmes, activities and educational campaigns.”

“COSI’s mission is to engage, inspire and transform lives and communities. We are honored to partner with the MCST to help support science learning throughout Malta.  We know that science is everywhere, and for everyone, and this partnership will enable us to help to serve families in Malta alongside our partners at Esplora,” said Dr. Frederic Bertley, President and CEO of COSI.

Hon. Keith Azzopardi Tanti, Parliament Secretary for Youth, Research and Innovation, said that, “The commitment that COSI has shown to Science, Technology, Engineering and Mathematics – STEM – education in the United States, even in their cooperation with NASA, is very much in line with the educational strategies that we have adopted here in Malta, especially the stronger investment we are making in this type of education, where MCST and ESPLORA are active participants.” He continued by saying that, “this MoU being signed today with COSI will help us to further steer forward the promotion of STEM skills, which are key to future-proofing Malta’s economy.”

 

The mission of COSI is to engage, inspire, and transform lives and communities by being the best partner in science, technology, and industry learning.  We know science is everywhere and for everyone.  It empowers our community and world.

COSI continues its international work to support STEAM across the globe.  COSI recently partnered with NASA to distribute over 30,000 kits across the U.S., and the U.S. State Department to showcase STEM innovation through the Learning Lunchboxes at the World Fair in Dubai. COSI has also distributed these kits in London, Paris, Barbados, Italy, and other countries.

MCST, is a public body established by the central government in 1988 with the mandate of advising government on science and technology policy. MCST champions R&I engagement across public, academic, and private sectors and provides support measures across the research eco-system to help your ideas become a reality.

 

Il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija (L-MCST) u ċ-Ċentru għax-Xjenza u l-Industrija (COSI) iniedu partnership innovattiv bħala appoġġ għal STEAM f’Malta.

Matul il-konferenza ECSITE, MCST u COSI iffirmaw MOU li jġib l-isem ta’ Science Accords, li ser jippermetti kollaborazzjoni bejn COSI, iċ-Ċentru tax-Xjenza Interattiv ESPLORA, u l-MCST sabiex isir impenn, ispirazzjoni u trasformazzjoni ta’ ħajjiet u komunitajiet f’STEAM madwar Malta.

Matul il-konferenza ECSITE, li qed iġġib flimkien mexxejja u mużewijiet tax-xjenza minn madwar id-dinja, MCST u COSI iffirmaw memorandum ta’ ftehim nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Ġinju, sabiex jiffaċilita partnership kemm għal żmien qasir kif ukoll għal żmien itwal bi pjanijiet ta’ impenn, ispirazzjoni u trasformazzjoni f’Malta fil-qasam tax-Xjenza, it-Teknoloġija, l-Inġinerija, l-Arti u l-Matematika magħrufa aħjar bħala l-akkronimu (STEAM).

L-MCST u COSI ħadmu fuq il-programm COSI Science Immersion li inkluda t-tqassim tal-Learning Lunchbox kits fil-komunitajiet flimkien ma’ vouchers għaċ-Ċentru Interattiv tax-xjenza, ESPLORA. Dan il-programm kien jinkludi wkoll demos ta’ esperimenti tax-xjenza sabiex jispiraw lill- pubbliku.

Dr. Tonio Portughese, Chairman tal-MCST u l-Esplora qal li “qed nilqgħu din il-kollaborazzjoni ma’ COSI li hija riżultat tal-konferenza ECSITE li ġiet organizzatha f’Malta bejn il-15 u s-17 ta’ Ġunju mill-Esplora. Ninsabu ħerqana biex naħdmu ma’ COSI u jiġi stabbilit ftehim fit-tul u ta’ benefiċċju għaż-żewġ entitajiet.

Dr. Frederic Bertley, President u CEO ta’ COSI qal li “l-missjoni ta’ COSI hija ta’ impenn, ispirazzjoni u trasformazzjoni ta’ ħajjiet u komunitajiet u ninsabu onorati li qed naħdmu flimkien mal-MCST sabiex ningħaqdu  fil-promozzjoni tat-tagħlim tax-xjenza madwar Malta.” Huwa kompla jgħid li “huwa fatt magħruf li x-xjenza tinsab kullimkien u hija għal kulħadd u dan il-ftehim ser jgħinna naslu għand familji Maltin flimkien mal-Esplora.”

L-Onorevoli Keith Azzopardi Tanti, s-Segretarju Parlamentari taż-Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni qal li l-impenn li l-COSI juru fix-Xjenza, Teknoloġija, l-Inġinerija u l-Matematika – l-edukazzjoni STEM fl-Istati Uniti, anke fil-kooperazzjoni tagħhom man-NASA, hija allinjata mal-istrateġija tal-edukazzjoni ta’ Malta, speċjalment fl-investiment b’saħħtu li qed nagħmlu f’din it-tip ta’ edukazzjoni fejn l-MCST u l-ESPLORA huma parteċipanti attivi. Huwa kompla jgħid li l-MOU li qed jiġi ffirmat ma’ COSI ser jgħinna mmexxu ’l quddiem l-promozzjoni tal-ħiliet STEM, li huma importanti għall-futur tal-ekonomija ta’ Malta.

Il-missjoni ta’ COSI hija li tingaġġa, tispira u tittrasforma ħajjiet u komunitajiet billi jservu bħala l-aqwa sħab fix-xjenza, teknoloġija u t-tagħlim fl-industrija. Nafu li x-xjenza tinsab kullimkien u hija għal kulħadd. Ix-xjenza tagħti s-saħħa lill-kommunità u lid-dinja.

COSI tkompli ix-xogħol internazzjonali tagħha fuq STEAM madwar id-dinja. Riċentament, COSI għamlet ftehim man-NASA sabiex jitqassmu 30,000 kit madwar l-Istati Uniti. Id-Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti wera l-innovazzjoni STEM permezz ta’ dawn il-Learning Lunchboxes waqt il-Fiera Dinjija f’Dubai. COSI qassmet dawn il-kits ukoll f’Londra, Pariġi, Barbados, l-Italja fost pajjiżi oħra.

L-MCST hija entità pubblika stabbilita mill-gvern lura fl-1988 bil-mandat li tagħti pariri lill-gvern fuq il-politika tax-xjenza u t-teknoloġija. L-MCST hija impenjata bis-sħiħ  fil-komunikazzjoni dwar ir-Riċerka u l-Innovazzjoni mal-pubbliku, is-settur akkademiku kif ukoll dak privat, u tipprovdi miżuri t’appoġġ fl-eko-sistema tar-riċerka sabiex tgħin ir-riċerkaturi jittrasformawl-ideat tagħhom f’realtà.

This article was last updated on: June 19, 2023