MCST joins UAE government delegation in exploring new opportunities for collaboration in technology and innovation

 

MCST joins UAE government delegation in exploring new opportunities for collaboration in technology and innovation.

MCST’s leadership team participated in a visit led by the Hon. Keith Azzopardi Tanti, Parliamentary Secretary for Youth, Research and Innovation between the 4th and the 6th of May. The Deputy Minister of the United Arab Emirates (UAE) for Cabinet Affairs on Competitiveness and Knowledge Exchange, H.E. Abdullah Nasser Lootah, was in Malta together with his delegation in order to further strengthen the link for collaboration between the two countries. After the visit last February of the Parliamentary Secretary for Youth, Research and Innovation Keith Azzopardi Tanti where he signed an MOU with the United Arab Emirates for collaboration between the two countries, particularly in the field of research and innovation, a delegation from the same country came for a visit to our country in order to intensify this partnership and start concrete projects of a bilateral relationship.  

Hon. Keith Azzopardi Tanti, expressed his appreciation for H. E. Maria Camilleri Calleja, Ambassador of the Republic of Malta and Permanent Representative of Malta to IRENA, Abu Dhabi​, for her sterling work and for being instrumental in enchancing the cordial and bilateral relations. 

 

L-MCST tingħaqad mad-delegazzjoni tal-gvern tal-UAE biex jesploraw opportunitajiet ġodda għall-kollaborazzjoni fit-teknoloġija u l-innovazzjoni. 

It-team tat-tmexxija tal-MCST ipparteċipaw fi żjara mmexxija mill-Onor. Keith Azzopardi Tanti, s-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni bejn l-4 u s-6 ta’ Mejju. 

Id-Deputat Ministru tal-Emirati Għarab Magħquda (UAE) għall-Affarijiet tal-Kabinett dwar il-Kompetittività u l-bdil t’Għarfien, l-E.T. Abdulla Nasser Lootah, żar  Malta flimkien mad-delegazzjoni tiegħu sabiex ikompli jsaħħaħ ir-rabta għal kollaborazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. 

Wara ż-żjara fi Frar li għadda tas-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Keith Azzopardi Tanti fejn fiha ffirma MOU mal-Emirati Għarab Magħquda għal kollaborazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi, b’mod partikolari fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni, delegazzjoni mill-istess pajjiż ġiet għal żjara f’pajjiżna sabiex tintensifika din is-sħubija u tibda proġetti konkreti ta’ relazzjoni bilaterali. 

L-Onor. Keith Azzopardi Tanti, esprima l-apprezzament tiegħu għall-E.T Maria Camilleri Calleja, l-Ambaxxattriċi ta’ Malta  għall-Emirati Għarab Magħquda u Rappreżentanta Permanenti għal Malta għal IRENA, Abu Dhabi għall-ħidma eċċezzjonali tagħha u talli kienet strumentali fit-tisħiħ tar-relazzjonijiet kordjali u bilaterali.  

This article was last updated on: May 8, 2023