MCST-TÜBİTAK 3rd Joint Call for R&I proposals: new thematic areas and increased budget

MCSTTÜBİTAK 3rd Joint Call for R&I proposals: new thematic areas and increased budget      

The Malta Council for Science and Technology (MCST) and the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) have jointly launched a 3rd Joint Call for the funding of R&I proposals in the following thematic areas: Water Management; Sustainable Farming Systems; Agro-food Value Chain; Digital Technologies; Smart Manufacturing; and Health.

This one-stage call will support a wide variety of stakeholders, including those hailing from the private and public sectors, to collaborate with at least one Turkey-based entity, and to jointly submit a R&I project proposal that addresses one of the thematic areas.

As of this year, MCST has increased its budget to EUR 300 000, which is being matched by the TÜBİTAK contribution, resulting in a total call budget of EUR 600 000. Thus, MCST will be in a position to support at least three projects of up to EUR 100 000 each. Similarly, the Turkish partners in these project consortia will be supported through funding by TÜBİTAK.

The first three are aligned to the scope of the Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA), which  main objectives are to address climate change, water scarcity and food security in the Mediterranean Area. The latter three thematic areas are amongst the six priority areas listed in Malta’s Smart Specialisation Strategy for the period 2021-2027, established as the Government’s clear priorities for investment in innovation over the coming years, owing to their potential for growth.

MCST will be organising an online information session on the 17th of March 2023 at 10 am CET. Interested applicants may register their interest to follow this session here, and can obtain further information by contacting the Call managers by email at: prima.mcst@gov.mt

Further information can be found on the MCST webpage.

 

It-tielet sejħa għal proposti ta’ Riċerka u Innovazzjoni taħt l-iskema MCST TÜBİTAK: Oqsma ta’ riċerka ġodda b’żieda fil-fondi allokati

Il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija (MCST), flimkien mal-Kunsill tax-Xjenza u Riċerka Teknoloġika tat-Turkija (TÜBİTAK), qed iniedu it-tielet sejħa għall- iffinianzjar ta’ proposti ta’ Riċerka u Innovazzjoni f’dawn l-oqsma: Immaniġjar tal-Ilma; Sistemi Agrikoli Sostenibbli; il-Katina tal-Ikel Agrikolu; Teknoloġiji Diġitali; Manufattura Intelliġenti ; u s-Saħħa.

Din is-sejħa fi stadju wieħed ser issostni firxa wiesgħa ta’ stakeholders, inkluż dawk li ġejjin mis-setturi privati u pubbliċi, fejn ser ikollhom l-opportunità li jikkolaboraw ma’ entitajiet stabbiliti mit-Turkija.

Sa minn din is-sena, l-MCST qed talloka budget akbar ta’ EUR 300 000, li flimkien ma’ kontribuzzjoni ugwali min-naħa tat-TUBITAK, ser jirriżulta f’somma globali ta’ EUR 600 000. L-MCST ser issostni l-kontribut tal-imsieħba Maltin f’mhux anqas minn 3 proġetti ta’ madwar EUR 100 000 kull wieħed. Bl-istess mod, il-kontribut tal-imsieħba Torok ser ikun iffinanzjat mit-TÜBİTAK.

L-ewwel tlett oqsma jindirizzaw l-iskop tal-PRIMA – sħubija ta’ Riċkerka u Innovazzjoni fil-Mediterran, fejn l-oġġettivi ewlenin huma li jiġu indirizzati it-tibdil fil-klima, l-iskarzezza tal-ilma u s-sigurta’ tal-ikel fil-Mediterran. L-aħħar tlett tematiċi huma fost sitt oqsma li ġew identifikati fl-istrateġija ta’ Speċjalizazzjoni Intelliġenti ta’ Malta għall-perjodu 2021-2027, u li ġew stabbiliti bħala l-prijoritajiet tal-Gvern għall-investiment f’innovazzjoni għall-perjodu ta’ snin li ġejjin, minħabba l-potenzjal għall-tkabbir ekonomiku.

Il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija (MCST)  ser ikun qed jorganizza sessjoni ta’ informazzjoni onlajn nhar is-17 ta’ Marzu 2023 fl-10am CET. Dawk kollha li huma interessati jistgħu jirreġistraw l-interess tagħhom billi jsewgu din is-sessjoni hawnhekk, u jistgħu jitolbu aktar informazzjoni billi jibagħtu email fuq: prima.mcst@gov.mt

Iktar informazzjoni tinstab hawnhekk, fuq il-paġna Internet tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija.

This article was last updated on: March 16, 2023