PRESS RELEASE BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR YOUTH, RESEARCH AND INNOVATION The Technology Extension Support Programme scheme launched

PRESS RELEASE BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR YOUTH, RESEARCH AND INNOVATION The Technology Extension Support Programme scheme launched.

During a press conference, Parliamentary Secretary for Youth, Research and Innovation Keith Azzopardi Tanti launched the Technology Extension Support Programme (TESP) scheme. This scheme forms part of FUSION, the National Funding Programme for Research and innovation administered by the Malta Council for Science and Technology (MCST).

The TESP scheme aims to incentivise industry to seek technical support from Higher Education Institutes to ensure incremental product or process improvement. This scheme is designed to incorporate R&I at all stages of product or process development and support collaborations between public and private entities.

For full Press Release kindly click here.

 

STQARRIJA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, IR-RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI Titnieda l-iskema Technology Extension Support Programme.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Keith Azzopardi Tanti nieda l-iskema ‘Technology Extension Support Programme’ (TESP). Din l-iskema hija parti mill-programm FUSION, il-programm nazzjonali ta’ fondi għar-riċerka u l-innovazzjoni, amministrat mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija (MCST).
L-għan tal-iskema TESP huwa li tinċentiva lill-industrija sabiex tfittex sapport tekniku minn Istituzzjonijiet Edukattivi Għolja sabiex b’mod proattiv tiżgura li jkollha prodott innovattiv, ta’ kwalità u li jħalli profitt. Din l-iskema hija maħsuba li tinkorpora r-riċerka u l-innovazzjoni f’kull stadju tal-iżvilupp tal-prodott jew il-proċess, u fl-istess waqt tinċentiva l-kollaborazzjoni bejn l-entitajiet pubbliċi u privati.
Biex taqra din l-istqarrija għall-istampa, jekk jogħġbok agħfas hawnhekk.

This article was last updated on: May 8, 2023